Renovatie L-flat Zeist

Renovatie L-flat Zeist

Renovatie L-flat Zeist Project foto's

De L-flat in Zeist was ten tijde van de bouw in 1986 de grootste galerijflat van Europa. Ruim 35 jaar later is besloten om hier voor het eerst grootschalige renovatie toe te passen,  nadat uit onderzoek bleek dat de staat van het gebouw veel te wensen over liet. Afschrijving en sloop van het gebouw bleek geen optie, dit zou betekenen dat voor maar liefst 728 huishoudens elders in Zeist een onderkomen moet worden gezocht.

In maart 2011 werd gestart met de renovatie met als een van de hoofddoelen een energiebesparing van vijftig procent. Nadat de werkzaamheden in 2012 voltooid zijn hebben alle woningen het energielabel B of C, een flinke verbetering ten opzichte van het oude label G.

Om tot deze verbetering te komen is gekozen voor een pakket aan maatregelen, zoals collectieve HR-ketels met individuele meters per woning, dubbelglas en de isolatie van spouwmuur en dak.

Het bestaande  dakoppervlak krijgt een “upgrade” door toepassing van het Plusdak systeem. Hierbij wordt het bestaande warm dak als basis genomen en voorzien van 3.742 m2 extra isolatie van het STYROFOAM materiaal ROOFMATE SL van Dow Benelux / Blauwplaat.

Het voordeel van dit systeem is dat de bestaande dakopbouw  en daarmee de gebruiksfunctie van het dak behouden blijft tijdens de werkzaamheden met als gevolg een korte, eenvoudige en economische dakrenovatie.

Project :  Renovatie L-flat Zeist
Opdrachtgever :  Woningbouwvereniging de Kombinatie Zeist
Hoofdaannemer :  Breijer Bouw Huizen
     
Realisatie :  2012
Toepassing :  omkeerdak, Plusdak
Product :  Roofmate SL-A
Hoeveelheid :  3.742,00 m2

 

terug naar overzicht

Munsterstraat 12     7418 EV Deventer     T +31 (0)570 - 634 474     F +31 (0)570 - 633 135