Den Bloeyenden Wijngaerdt Amstelveen

Den Bloeyenden Wijngaerdt Amstelveen

Den Bloeyenden Wijngaerdt Amstelveen Project foto's

In opdracht van woningstichting Eigen Haard is op complex Den Bloeyenden Wijngaerdt te Amstelveen groot onderhoud en renovatie gepleegd. Door betrekkelijk eenvoudige ingrepen zijn bestaande woningen beter toegankelijk gemaakt voor ouderen en mensen met een fysieke beperking.

De kwaliteit en veiligheid van de galerijwoningen zijn toegenomen door onder andere de installatie van vernieuwde toegangsdeuren en het ophogen van galerijen met antislipvloeren.Hierdoor is het mogelijk dat bewoners veel langer zonder al te veel complicaties in hun woning kunnen blijven wonen.

De basis van het galerij ‘opplussysteem’ wordt gevormd door 820 m2 STYRICON ophogingsplaat.
Deze zeer drukvaste, isolerende en vochtongevoelige opplusplaat is ter plaatse verlijmt op de galerij met INSTA-STIK pu-lijm en afgewerkt met  een antislip coating. STYRICON werkt snel door zijn geringe gewicht en grote afmetingen. Dit maakt de galerij snel weer beloopbaar met minimale overlast voor bewoners. STYRICON vormt hier een duurzame en eenvoudige oplossing voor de galerij.

Project :  Renovatie flat Den Bloeyenden Wijngaerdt Amstelveen
Opdrachtgever :  Woningstichting Eigen Haard Amstelveen
Hoofdaannemer :  Etro Vastgoedzorg Wormerveer
     
Realisatie :  2008
Toepassing :  renovatie galerijen (opplus systeem)
Product :  Styricon, Insta-Stik
Hoeveelheid :  819,60 m2

 

terug naar overzicht

Munsterstraat 12     7418 EV Deventer     T +31 (0)570 - 634 474     F +31 (0)570 - 633 135