Milieu

Duurzaam

Om te voldoen aan de huidige, zware milieueisen leveren STYROFOAM™ geëxtrudeerd polystyreen isolatieproducten de hoge thermische prestatie en bescherming die nodig is om een zo efficiënt mogelijke energieprestatie gedurende de levensduur van een gebouw te realiseren.

Besparing

De milieubelasting die het productieproces van de STYROFOAM-isolatieproducten met zich meebrengt, is slechts een fractie van de milieubesparing die bereikt wordt door het toepassen van de STYROFOAM-isolatieplaten. De hoge isolatiewaarde draagt in het bijzonder bij tot het verminderen van de benodigde energie voor het verwarmen van gebouwen en betekent dus een vermindering van de CO2-uitstoot. 
Sinds de uitvinding zo’n 60 jaar geleden zijn in de wereld meer dan 1.200.000.000 m2 geïsoleerd met STYROFOAM. Dit betekent een besparing van 65.000.000.000 kWh en beperking van de uitstoot van ongeveer 20.000.000.000 ton per jaar in de atmosfeer.

Cradle to Cradle

Een van de meest uitgebreide product evaluaties over een breed spectrum van criteria is een Cradle to Cradle certificatieproces. Deze certificering stelt een organisatie in staat om de duurzaamheid van producten te bepalen en te verbeteren. STYROFOAM fabrikant Dow heeft een strenge, externe evaluatie van haar isolatieproducten voor de bouw doorstaan. De evaluatie werd uitgevoerd door MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry, LLC), een mondiale organisatie, gespecialiseerd in duurzaamheidsadvies en productcertificatie. STYROFOAM heeft na deze evaluatie een Cradle to Cradle® certificering behaald.

Milieumanagementsysteem ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. De productielocaties van STYROFOAM zijn ISO 14001 gecertificeerd door de onafhankelijke certificeringsinstantie DQS GmbH in Frankfurt(D).

Munsterstraat 12     7418 EV Deventer     T +31 (0)570 - 634 474     F +31 (0)570 - 633 135