Links

Bouwdetails

Blauwplaat hecht waarde aan het faciliteren van diverse partijen in de bouwkolom. Door samenwerking met Archidat dragen wij bij aan optimalisatie van werkprocessen. Archidat stelt onze bouwdetails op
een heldere en eenvoudige wijze ter beschikking aan een brede doelgroep binnen de bouwsector.

Bestekteksten

Blauwplaat hecht waarde aan het faciliteren van diverse partijen in de bouwkolom. Door samenwerking met STABU dragen wij bij aan optimalisatie van werkprocessen. STABU is uitgever en beheerder van de gestandaardiseerde bestek systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.

Levensduur

Als distributeur van Cradle-to-Cradle “Silver” gecertificeerde Styrofoam isolatie neemt Blauwplaat deel aan het C2C-centre. Dit platform stimuleert actief de kennisdeling op het gebied van de Cradle-to-Cradle filosofie.

Groene daken en gevels

Blauwplaat is als lid van de Vereniging van Bouwwerk Begroeners betrokken de ontwikkeling van begroeide daken en groene gevels.
Op nationaal niveau is de VBB een hoofdrolspeler als de branchevereniging met ervaren leden.
Enkele leden werken al jaren als grootste op hun gebied in Europa of zelfs wereldwijd.

Munsterstraat 12     7418 EV Deventer     T +31 (0)570 - 634 474     F +31 (0)570 - 633 135