Disclaimer

Blauwplaat BV besteedt veel zorg aan de informatie die u op onze website aantreft en streeft er naar dat alle hier weergegeven informatie correct en up-to-date is, doch onder voorbehoud van vergissingen en onjuistheden. Wij raden u derhalve dan ook steeds aan de betreffende product- of toepassingsinformatie te raadplegen die wij u graag verstrekken.

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de informatie op onze site uiteraard algemeen van aard is en daardoor mogelijk niet toegesneden is op de toepassing die u voor ogen heeft.
Blauwplaat BV aanvaardt derhalve ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of voor (de gevolgen van) activiteiten die worden ondernomen op basis van op onze website verstrekte product- of toepassingsinformatie. Dit geldt eveneens voor andere websites of publicaties waar door middel van hyperlinks of op andere wijze naar verwezen wordt. Blauwplaat BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites of publicaties.

Blauwplaat BV houdt zich in alle gevallen het recht voor noodzakelijke wijzigingen aan de informatie of gegevens aan te brengen of de informatie te vervolledigen. Aan de hier beschreven thema´s of indeling ervan kunnen evenmin rechten ontleend worden. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

Alle op deze website vermelde merken en logo´s zijn het intellectuele eigendom van de betreffende merkhouders. Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming gekopieerd en/of openbaar gemaakt worden en/of opgeslagen worden in informaticasystemen, in enige vorm of op enigerlei wijze.

Op al onze verbintenissen zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Munsterstraat 12     7418 EV Deventer     T +31 (0)570 - 634 474     F +31 (0)570 - 633 135